Призначення, класифікація і конструкція бетонозмішувачів.

Лекція № 26

Контрольні питання

1. Яке дозування є більш точні?

2. Які види керування дозаторів ви знаєте?

3. Які системи керування дозаторами ви знаєте?

4. Назвіть основні вимоги безпечної експлуатації дозаторів?

5. Чим відрізняються бетононагнітачі і розчинонагнітачі?

6. На яку максимальну відстань і висоту можуть подавати бетон бетононагнітачі?

Література:

1[245-247]

Тема:Розчино- і бетонозмішувачі, конструкція та призначення .

План лекції :

1 Призначення, класифікація і конструкція бетонозмішувачів.

2 Призначення та конструкція автобетонозмішувачів.

3 Призначення та конструкція розчинозмішувачів.

Бетонні суміші і розчини в даний час в основному виготовляють на заводах великої виробничої потужності, звідки їх транспортними засобами доставляють на об'єкти в радіусі до 35 км. Завдяки застосуванню комплексної механізації й автоматизації продуктивність на великих заводах досягає 20 м3/зм. бетонної суміші на одного робітника, у той час як на невеликих установках будівельного типу - не більш 3-4 м3/зміну. Почато застосування збірно-розбірних автоматизованих установок продуктивністю до 30 - 60 м/год, виготовлених з окремих укрупнених блоків, що полегшує монтаж і демонтаж під час перевезення на новий об'єкт. Бетонозмішувачі за характером роботи бувають періодичної (циклічної) дії, у яких завантаження, перемішування і вивантаження виконується порціями (замісами), і безупинної дії, де всі процеси відбуваються одночасно. Перші прості за конструкцією, дають високу якість перемішування, їх можна швидко переналагодити на випуск суміші будь-якої марки. Змішувачі беззупинної дії значно продуктивніші і компактніші; їх широко використовують на великих автоматизованих заводах; однак для них необхідні складні дозувальні пристрої.

За способом переміщення змішувачі позділяють на гравітаційні (при вільному падінні матеріалів) і з примусовим перемішуванням. У першому випадку матеріали, що змішуються, піднімаються лопатами, закріпленими на внутрішній поверхні барабана, і падають під дією ваги. Гравітаційні змішувачі застосовуються для готування рухливих (пластичних) бетонних сумішей з осіданням конуса до 8 см. Стандартом передбачено дев'ять типорозмірів бетонозмішувачів із обсягом замісу бетонної суміші 65, 165, 330, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3000 л. Бетонозмішувачі примусового перемішування використовуються для готування малорухомих і твердих сумішей із крупністю заповнювачів до 80 мм за допомогою обертових лопатевих валів; випускаються вони з обсягом готового замісу 65, 165, 330, 500, 800, 1000, 2000 і 3000 л. Для твердих сумішей почато застосування віброзмішувачів. Для об'єктів з малим обсягом робіт, вилучених від бетоно-розчинних заводів, застосовуються пересувні бетонозмішувачі з обсягом замісу до 165 л, що мають колеса для переміщення в межах будівельного майданчика.Рис. 108 - Бетонозмішувачі з вільним перемішуванням

а - пересувний з перекидним барабаном, б - стаціонарний з барабаном, що нахиляється

Бетонозмішувач перекидного типу (рис. 108, а) має барабан 1 (330, 880 л), закріплений на вихідному валу мотор-редуктора 2, вбудованого в траверсу 3. При обертанні барабана лопати 4, закріплені на його внутрішній поверхні, піднімають складові суміші, здійснюючи вільне перемішування. Для розвантаження барабан перекидається поворотом траверси пневмоциліндром 5. Короткоконусний барабан забезпечує високу однорідність перемішування, не має швидкозношуваних відкритих зубчастих передач.

Бетонозмішувач з барабаном, що нахиляється, (рис.108,б) являє собою барабан 1 із двох конусів, з'єднаних підставами з ободом, що має опорний бандаж 2 і зубцюватий вінець 3. Барабан спирається на траверсу 4 через опорні ковзанки 5 і утримуючі ролики 6. Двигун 7 і редуктор 5 приводу встановлюються на траверсі. Складові суміші завантажуються через отвір 9, вільно перемішуються кутовими лопатами 10 при обертанні барабана. Перехресні потоки матеріалів, що утворюються, дають високу якість перемішування. Розвантаження здійснюється нахилом барабана при повороті траверси гідро- чи пневмоциліндром 11. Барабан після видачі готового бетону має обсяг 330-3000 л., продуктивність 8-60 м3/год.

Рис. 109 - Бетонозмішувач із примусовим перемішуванням

Бетонозмішувач безупинної дії,гравітаційний, має циліндричний барабан, що спирається бандажами на ролики. Похилі лопати, закріплені всередині барабана, крім безупинно перемішують і переміщають суміш до розвантажувального отвору. Довжина барабана 4 м., що забезпечує гарне перемішування. Потужність приводу 40 кВт, продуктивність до 130 м 3/г. Основне застосування - великі заводи товарного бетону.

Бетонозмішувач із примусовим перемішуванням цикличної дії (рис. 109) має нерухому чашу, в яку по лотку 1 завантажуються складові. Електродвигун через редуктор 2 обертає траверсу 3 із системою зубчастих коліс 5, що приводять в обертання вали 4 власників 7 стрижнів 8 з лопатками 9. Лопатки обертаються навколо осі вала 4 одночасно разом із траверсою, створюючи інтенсивне перемішування. Вода подається по кільцевому трубопроводі 6, вивантаження відбувається через отвір у днище, що має затвор 10. Змішувачі забезпечують високу якість перемішування й однорідність суміші; випускаються вони з обсягом готового замісу від 165 до 800 л.

Бетонозмішувачі з примусовим перемішуванням безупинної діїмають корпус (корито), в якому назустріч один одному обертаються два лопастевих вали, що перемішують матеріали і переміщують суміш у бік розвантаження. Змішувачі забезпечують високу якість перемішування, але складні за конструкцією, енергоємні. При потужності двигуна 4,5- 40 кВт продуктивність змішувачів 5-60 м 3/год


6100666834669939.html
6100765202361463.html
    PR.RU™