Самостійна робота 7

План

Тема: Мистецька спадщина В.Стуса особливо оригінальна, потужна, самобутня – 2 год.

Самостійна робота 6

План

Самостійна робота 5

Тема: Проза Г.Тютюнника — багатство асоціацій, живі народні типи, психологічний, філософський зміст – 2 год.

1. Проблематика творчості Григора Тютюнника.

2. Використання художньої деталі у творі Г.Тютюнника «Зав’язь».

3. Гумористичні деталі в зображенні людського люду в таких творах Г.Тютюнника, як «Оддавали Катрю», «У Кравчини обідають». Авторський задум.

Завдання для студентів

З'ясуйте, в чому виявляється автобіографічність та­ких творів Григора Тютюнника, як оповідання «В сутінки», «Смерть кавалера», новела «Три зозулі зпоклоном», повісті «Климко», «Облога», «Вогник
далеко в степу».

Питання для самоконтролю

1. У якому році побачила світ перша книга Григора Тютюнника «Зав'язь»?

2. Який жанр переважає у творчості Григора Тютюн­ника?

3. Хто назвав Григора Тютюнника «живописцем правди»?

4. Яка повість Григора Тютюнника залишилась незавершеною?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Мовчан Р. Неопублікованими сторінками записників Григорія Тютюнника // Слово і час.—1993.— №8.

5. Святовець В. Мистецтво художньої деталі та подробиці у творчості Григорія Тютюнника// Українська мова і літ. в шк.—1993.— №11.

1. Основні мотиви поезії В. Стуса.2. Слово-образ В. Стуса «самособою наповнення» з вірша «Мені зоря сіяла нині вранці...».

Завдання для студентів

Напишіть реферат на тему «Історична тематика в поезії В. Стуса».

Питання для самоконтролю

1. У якому році за протест проти арештів українських «шістдесятників» В. Стуса було відраховано з аспі­рантури Інституту літератури?

2. Хто з відомих українських поетів «благословив» першу публікацію віршів В. Стуса?

3. Як називається літературознавча розвідка В. Стуса про П.Тичину?

4. З якої поезії В. Стуса рядки:

...все одно милішої нема

за оцю утрачену й ледачу,

за байдужу, осоружну, за

землю цю, якою тільки й значу

і якою барвиться сльоза.

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Гармаш Г. Червоне і чорне: Поезія—доля Василя Стуса// Слово і час.—1991.— №5.

5. Коцюбинська М. Стусове «самособоюнаповнення»// Сучасність.—1995.— №6.


6093689878130454.html
6093742409345224.html
    PR.RU™