Тема: Рівень розподілення у реалізації ієрархічної комп’ютерної мережі

М. П. Павленко

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

ТЕМАТИКА, ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Бердянськ


Тематика самостійної роботи

№ теми Тематика самостійної роботи Кількість годин
1.1 Топологія ієрархічної мережі
1.2 Функції та призначення ядра мережі
2.1 Рівень розподілення у реалізації ієрархічної комп’ютерної мережі
2.2 Рівень доступу як основа підключення абонентів у ієрархічній комп’ютерній мережі
3.1 Підключення до служб загального призначення при проектуванні ієрархічної мережі
3.2 Додавання мережевих адрес при проеуктуванні адресного простору в ієрархічній мережі
4.1 Стратегія адресації при проектуванні ієрархічної комп’ютерної мережі
4.2 Загальні принципи адресації
5.1 Мета та стратегія надлишковості в ієрархічних мережах
5.2 Надлишковість, що реалізується на рівні ядра ієрархічної мережі
6.1 Надлишковість, що реалізується на рівні розподілення ієрархічної мережі
6.2 Надлишковість, що реалізується на рівні доступу ієрархічної мережі
7.1 Реорганізація ієрархічної комп’ютерної мережі для стабілізації її роботи
7.2 Реорганізація адресації рівня розподілення та рівня доступу для стабілізації роботи ієрархічної мережі
8.1 Застосування принципів ієрархічного проектування мережі
Разом

Зміст самостійної роботи

Самостійна робота №1

Тема: Топологія ієрархічної мережі

Мета: розвивати аналітичні вміння студентів з питання проектування топології ієрархічної мережі.

Студент повинен знати: принципи проектування та особливості реалізації топології в ієрархічних комп’ютерних мережах.

Студент повинен уміти:обирати топологію для ієрархічної мережі .

План

1. Значення топологія мережі.

2. Топологія мережі і логічна структура мережі.

3. Рівні ієрархічної мережі.

Література

1. Ретана А. Принципы проектирования корпоративных IP-сетей: Основополагающие принципы построения масштабируемых IP-сетей: Экзамен на получение квалификации сертифиц. специалиста по межсетевому обмену CISCO / Альваро Ретана, Дон Слайс, Расс Уайт; [Пер. с англ. и ред. А.В. Журавлева]. – М. [и др.]: Вильямс, 2002. – 367 с.: ил.; 24 см. – (Сертифицированный специалист по межсетевому обмену CISCO).

2. Руководство по технологиям объединенных сетей: [настол. справ. специалиста по сетевым технологиям] / Cisco Systems, Inc. ; [пер. с англ. и ред. А.Н. Крикуна]. – 4-е изд. – М. [и др.]: Вильямс, 2005 (СПб.: ГПП Печ. Двор). – 1033 с.: ил., табл.; 24 см.


Самостійна робота №2

Тема: Функції та призначення ядра мережі

Мета: розвивати у студентів уміння аналізувати та визначати функції ядра комп’ютерної мережі.

Студент повинен знати: функції та призначення видів ядра комп’ютерної мережі.

Студент повинен уміти:визначати вид ядра комп’ютерної мережі в залежності від виконуваних ним функцій.

План

1. Первинна мета ядра мережі.

2. Стратегії ядра мережі.

3. Важливість оптимальної маршрутизації в ядрі мережі.

4. Фактори, від яких залежить час, необхідне протоколу маршрутизації для завершення процесу збіжності.

Література

1. Ретана А. Принципы проектирования корпоративных IP-сетей: Основополагающие принципы построения масштабируемых IP-сетей: Экзамен на получение квалификации сертифиц. специалиста по межсетевому обмену CISCO / Альваро Ретана, Дон Слайс, Расс Уайт; [Пер. с англ. и ред. А.В. Журавлева]. – М. [и др.]: Вильямс, 2002. – 367 с.: ил.; 24 см. – (Сертифицированный специалист по межсетевому обмену CISCO).

2. Руководство по технологиям объединенных сетей: [настол. справ. специалиста по сетевым технологиям] / Cisco Systems, Inc. ; [пер. с англ. и ред. А.Н. Крикуна]. – 4-е изд. – М. [и др.]: Вильямс, 2005 (СПб.: ГПП Печ. Двор). – 1033 с.


Самостійна робота №3

Тема: Рівень розподілення у реалізації ієрархічної комп’ютерної мережі

Мета: розвивати у студентів уміння аналізувати та визначати функції рівня розподілення у реалізації ієрархічної комп’ютерної мережі.

Студент повинен знати: функції та призначення рівня розподілення ієрархічної комп’ютерної мережі .

Студент повинен уміти:визначати задачі рівня розподілення, та формулювати стратегії реалізації цих задач.

План

1. Первинні цілі рівня розподілення мережі.

2. Стратегії на рівні розподілення мережі для досягнення первинних цілей цього рівня.

Література

1. Ретана А. Принципы проектирования корпоративных IP-сетей: Основополагающие принципы построения масштабируемых IP-сетей: Экзамен на получение квалификации сертифиц. специалиста по межсетевому обмену CISCO / Альваро Ретана, Дон Слайс, Расс Уайт; [Пер. с англ. и ред. А.В. Журавлева]. – М. [и др.]: Вильямс, 2002. – 367 с.: ил.; 24 см. – (Сертифицированный специалист по межсетевому обмену CISCO).

2. Руководство по технологиям объединенных сетей: [настол. справ. специалиста по сетевым технологиям] / Cisco Systems, Inc. ; [пер. с англ. и ред. А.Н. Крикуна]. – 4-е изд. – М. [и др.]: Вильямс, 2005 (СПб.: ГПП Печ. Двор). – 1033 с.: ил., табл.; 24 см.


Самостійна робота №4


6093367780602295.html
6093438852592813.html
    PR.RU™